Manu Chao - La RadiolinaRadioChango
Chango's Forum :: MANU CHAO :: Create a new topic :: Answer this topic :: Castellano | Français | Italiano | Català
 APOIO a Normalización Lingüistica na Galiza
Dicen algunas personas del Partido Popular que el Castellano en Galiza está en peligro de extinción. Me da la risa oir esto cuando en mi universidad sólo tengo una clase en Galego. Algo ilegal ya que existe una ley que todo ciudadano debe ser enseñado y atendido por igual en los dos idiomas. Hay profesores que se defienden diciendo que son libres de utilizar el idioma que quieran. Pero también no se dan cuenta de que los profesores y todos los funcionarios de la Xunta de Galiza son los intermediarios para hacer llegar todos los derechos a la ciudadanía de Galiza y que es por ello por lo que cobran.
El galego está en peligro... poco a poco va ascenciendo la acogida del galego entre la ciudadanía, pero aun queda mucho recorrido que hacer.
Os pido que por favor, apoyen el manifiesto a favor de una normalización lingüistica, de una igualdad. Creo que es lo mínimo que podemos exigir.
Moitas grazas amigos do mundo!!!


MANIFESTO A PROL DA CONVIVENCIA LINGÜISTICA E DE IGUALDADE DE DEREITOS PARA O GALEGO

As persoas que promovemos esta chamada queremos manifestar, perante as institucións de autogoberno e como aclaración perante a sociedade galega, o seguinte:

1.- O pobo galego ten dereito a que a súa lingua propia (orixinaria) sexa oficial a todos os efectos no seu ámbito territorial. Os usuarios do galego deben desfrutar no seu territorio do mesmo status legal que o castelán ten no seu.

2.- A situación do galego está moi lonxe de ser así. Non desfrutamos de dereitos lingüísticos plenos para desenvolver a nosa vida diaria con normalidade na nosa lingua na nosa terra. Son os falantes do galego os que resultan discriminados. É o galego o que corre perigo como idioma e os galego falantes os que non son debidamente respectados. Vivimos unha grande inxustiza que é a negación da igualdade e da verdadeira convivencia.

3.- Por iso, resulta realmente preocupante que, desde Madrid, con apoio de importantes medios de comunicación, haxa quen pretenda convencer á opinión pública de que o castelán corre perigo de desaparición e que os seus falantes son discriminados no noso país. Esta inversión da realidade ten como obxectivo que os falantes do galego non teñan dereitos lingüísticos e que os únicos deberes para as Administracións públicas se vinculen ao castelán.

4.- O verdadeiro problema non está na cooficialidade de idiomas como o galego, senón na actitude de quen nega a existencia de pobos e linguas diferentes no Estado español. Esta actitude si é a negación da convivencia e da igualdade. O proceso de normalización de usos do galego foi lento e, até hoxe, insuficiente para garantir o dereito a vivir nesta lingua. O que compre é respectar a legalidade vixente (Estatuto e Lei de Normalización Lingüística) e avanzar con cambios legais na dirección da igualdade e da convivencia. Xustamente a dirección contraria á proposta polos que pretenden a imposición do castelán como único idioma con dereitos e deberes para os cidadáns en todo o territorio do Estado.

5.-. Correspóndelle ao pobo galego, a través das súas institucións representantivas, definir a política lingüística acorde co criterio de cooficialidade e de lingua propia que mesmo o actual Estatuto recoñece para o noso idioma. Esperamos o compromiso das institucións de autogoberno na defensa da igualdade plena de dereitos para o galego e na aplicación de medidas a favor da normalización dos seus usos. Neste labor contarán sempre co noso apoio.

6.- Alertamos á sociedade galega para non se deixar confundir e instámola a cavilar sobre a verdadeira situación do galego no propio país.
Defendemos un dereito humano elemental que nos define, ademais, como pobo diferenciado. Debemos ser firmes rexeitando todo posicionamento que persiga recortar dereitos ou retroceder no cativo camiño andado tanto nas administracións públicas, como na vida social.

NA GALIZA, EM GALEGO!

Para apoiar o manifesto:
http://www.amesanl.org/campanhas/convivenciaeigualdade.htm
 :: :: 05/09/2008

  [ back] [up] ANSWER THIS TOPIC [View all topics of this forum]   
Topic : 
Nickname : 
Password : 
[RULES OF USE] :: Register :: Edit your profil ::

 Share RadioChango!

 
 Facebook MySpace del.icio.us Mister Wong! Digg Twitter Google Yahoo Technorati Meneame Fresqui Favoriting Blogmemes Blinklist Enchilame